Saad abad Complex

.

‎عجیب است که گاهی

‎رفتنِ یک نفر را

‎برای چند لحظه تماشا می ‌کنی

‎و بعد از آن

‎یک عمر از تمام آمدن‌ ها بیزار

‎می ‌شوی..!!

‎انگار بعضی ‌ها

‎آنقدر قدرت دارند که میتوانند

‎با یک بار رفتنشان

‎تمام دنیا را

‎در چمدانی با خودشان ببرند …

.

.

.